04:01 EST Chủ nhật, 20/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » DANH MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Thứ năm - 06/12/2018 23:01
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

BÁO CÁO Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Năm 2018 là năm thứ 04 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI; thực hiện chủ đề “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư”, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ xã và HĐND xã về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển KT-XH, QPAN năm 2018. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn song với nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong năm qua xã Hòa Sơn đã đạt được một số kết quả như sau:
 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2018
 
1. Tổng GTSX ướt thực hiện 604,3 tỷ/529,8 tỷ đồng, đạt 114,2%, so với Nghị quyết HĐND đề ra.
 
 Giá trị thương mại dịch vụ 286,710tỷ/245,4 tỷ đồng, đạt  117%, so với Nghị quyết HĐND xã đề ra, tăng 17% so với cung kỳ.
Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 250,890 tỷ/215,9 tỷ đồng, đạt  116,2%, so với Nghị quyết HĐND xã đề ra, tăng 16,2% so với cung kỳ.
 Giá trị sản xuất Nông lâm thủy sản ướt thực hiện 66,7 tỷ/68,5 tỷ đồng, đạt  103,9%, so với Nghị quyết HĐND xã đề ra, tăng 3,9% so với cung kỳ.
 2. Các khoản thu ngân sách trên địa bàn năm 2018: 2.119.000.000đồng /2.036.000.000 đồng, đạt 100,1%, so với kế hoạch huyện giao. 
  3. Giải quyết việc làm cho 390 lao động/350 lao động, đạt ỷ lệ 111,4%, so với kế hoạch đề ra; đào tạo nghề 300 người/người 287 người, đạt tỷ lệ 104,5%, so với kế hoạch đề ra.  
4. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 13 ca; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 0,4%.
5. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân (15/15 quân), đạt 100% kế hoạch huyện giao.
6. Triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; hoàn thành 2 thôn kiểu nông thôn mới.
 
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
1. Sản xuất Nông - Lâm -Thủy sản
a) Cây lúa và cây hoa màu: Tổng diện tích gieo sạ vụ Đông Xuân và hè thu 180 ha; (trong đó vụ đông xuân sản xuất 140ha, năng suất 61,07 tạ/ha; vụ hè thu 40ha, năng suất 57,05 tạ/ha), đảm bảo lịch thời vụ và cơ cấu giống theo kế hoạch đề ra. Giống trung ngắn ngày chiếm tỷ lệ 82% tổng diện tích gieo sạ. Diện tích gieo tỉa cây ngô 3 ha năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha, Cây lạc: 2 ha năng suất bình quân đạt 19 tạ/ha; các loại cây trồng khác: 15 ha. Tổng sản lượng quy thóc 1.101,18 tấn. Tổng số lượng hoa sản xuất trên địa bàn là: 30.000 chậu (Trong đó 25.000 chậu hoa vạn thọ nhỏ; 5000 chậu cúc).  
b) Lĩnh vực chăn nuôi: Phối hợp với trạm thú y huyện tổ chức tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm, lở mồm, long móng ở trâu, bò, dê nên dịch bệnh trong năm qua không xảy ra, duy trì được tổng đàn gia cầm 35.066 con, đàn trâu: 25 con, đàn bò: 950 con, đàn lợn: 2675 con, đàn dê: 390 con.
c) Lĩnh vực thủy sản: Tổng diện tích nuôi cá ở thôn An Ngãi Tây 2 và An Ngãi Tây 3: 3,5 ha, UBND huyện đã hỗ trợ cải tạo ao và cá giống 152 triệu cho 05 hộ nuôi cá thôn An Ngãi Tây 2 và 55 triệu cho 13 hộ nuôi gia cầm, gia súc bị ảnh hưởng đợt lũ ngày 05-07/11/2017. Chi cục hủy sản TP Đà Nẵng hỗ trợ 11.000 con cá giống cho 4 hộ dân thôn An Ngãi Tây 2.
 d) Lĩnh vực lâm nghiệp: Năm 2018, công tác quản lý và bảo vệ rừng luôn được chú trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ ký cam kết bảo vệ rừng, PCCC rừng; từ đầu năm đến nay xảy ra 01 vụ cháy rừng, nguyên nhân cháy từ rừng Hoà Khánh Bắc lan qua, UBND xã tổ chức lực lượng dập tắc kịp thời. Công tác xử lý thực bì các chủ rừng cũng đã xin phép đốt theo quy trình (23 trường hợp), có 01 trường hợp đốt thực bì không xin phép UBND xã đã lập biên bản xử phạt hành chính 2 triệu đồng.
e) Công tác thủy lợi, nước sạch và phòng chống thiên tai
Công tác thủy lợi: Trên địa bàn xã có 05 hồ chứa trữ nước, mùa vụ Đông Xuân và hè thu đã đảm bảo tươi tiêu, riêng hồ Hố Gáo được nâng cấp với tổng nguồn vốn xây dựng 3,9 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí sở NN&PTNT Đà Nẵng.
Nước sạch: Xí nghiệp cấp nước Liên Chiểu đã triển khai lắp đặt thêm một số đường ống cấp nước tại thôn An Ngãi Tây 1, An Ngãi Tây 2, An Ngãi Tây 3, Tùng Sơn, Xuân Phú kinh phí khoảng 120 triệu đồng
Công tác phòng chống thiên tai:  Phối hợp với dự án WB5 tiếp tục thực hiện dự án “ Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”  đã tổ chức tuyên truyền về biến đổi khí hậu; Tổ chức tập huấn kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến nhóm cộng đồng và người dân về sơ cấp cứu ban đầu. Triển khai công tác diễn tập phòng chống thiên &TKCN năm 2018 nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa và ứng phó với các tình huống xảy ra khi có thiên tai trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao.
2. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
 Ngay từ đầu năm đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; xây dựng 19 phương án để thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; duy trì và nâng cao các tiêu chí thôn kiểu mẫu tại thôn An Ngãi Tây 1, xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới tại các thôn An Ngãi Tây 2, Hòa Khê, Đại La, An Ngãi Đông. Qua đánh giá của xã đã đạt 15/19 tiêu chí và 03 thôn An Ngãi Tây 1,2

 
 
 
 

(1) Triển khai xây dựng và hoàn thành 13 tuyến đường giao thông kiệt hẻm chiều dài 2.055m, tổng kinh phí xây dựng 1.708.062.000đ. Trong đó: ngân sách nhà nước đầu tư 1.171.185.000đ, nhân dân đóng góp 536.877.000đ. Xây dựng tuyến giao thông nội đồng từ nhà ông Bảo đến đồng Cửa Thu thôn Xuân Phú có chiều dài 594m, tổng kinh phí xây dựng 367.400.000đ, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 290 triệu đồng, nhân dân đóng góp 77.400.000đ. Lắp đặt điện chiếu sáng 03 tuyến liên thôn (1. Phú Thượng-Hòa Khê, An Ngãi Tây 2-An Ngãi Tây 3, An Ngãi Đông – An Ngãi Tây 1), với tổng kinh phí đầu tư 1,008 tỷ đồng;  Lắp đặt điện chiếu sáng 5 tuyến đường kiệt hẻm tại hai thôn Hòa Khê và thôn An Ngãi Tây 2, lắp đặt 33 bóng đèn, kinh phí hỗ trợ 90 triệu đồng, nhân dân đối ứng lắp đặt 7 trụ sắt, kinh phí 10 triệu đồng. 05 thôn (An Ngãi Đông, Đại La, Hòa khê, Phú Thượng và Phú Hạ) đã mua sắm trang thiết bị bàn, nghế và trang trí khánh tiết nhà văn hóa thôn, từ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới, mỗi thôn 50 triệu đồng, tổng kinh phí 200 triệu đồng. Nâng cấp xây dựng mới đình làng Xuân Lộc, với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng, xây dựng hồ bới tại Trung tâm văn hóa xã từ nguồn kinh phí WB5 tài trợ 2,215 tỷ đồng. Lắp đặt mới toàn bộ hệ thống đài truyền thanh xã và trên địa bàn 10 thôn của xã gồm 01 máy phát sóng, 01 bộ mã hóa, 64 Loa nén và 32 hộp thu sóng kinh phí 278 triệu đồng; xây dựng 02 phòng học trường mầm non (tại Đại La)
và thôn Hoà Khê đạt tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Triển khai xây dựng xây dựng cở sở hạ tầng phục phục dân sinh trên địa bàn 10 thôn(1).
3. Công nghiệp - TTCN, thương mại, Dịch vụ
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có hướng phát triển tốt. Hiện nay, trên địa bàn có 268 nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp và các cơ sở gia công cơ khí, xưởng chế biến gỗ, gia công đá trang trí Hòa Sơn đã góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho nhân dân. Bên cạnh đó khuyến khích nhân dân đầu tư, phát triển các ngành nghề khác như cơ khí, hàn gò… Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt  250,890 tỷ đồng, tăng  16,2%, so với cùng kỳ. 
Thương mại dịch vụ có chiều hướng phát triển tích cực. Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng, các tuyến đường giao thông được nâng cấp mở rộng; các chợ được xây dựng mới và nâng cấp dẫn đến các ngành nghề kinh doanh buôn bán, thương mại dịch vụ ở xã cũng được mở rộng và phát triển, hiện nay trên địa bàn xã có 1.209 hộ kinh doanh buôn bán các mặt hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn đạt  286,710tỷ, tăng 17 % so với cùng kỳ.
3. Tài chính ngân sách
Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã 2.119.000.000đồng /2.036.000.000 đồng, đạt 100,4%, so với kế hoạch huyện giao, vận động thu các quỹ 213.051.000 đồng. 
4. Quản lý tài nguyên khoán sản, môi trường và quy hoạch, giải tỏa đền bù
Trên địa bàn xã có 03 mỏ đá và một mỏ đất, các đơn vị đi vào hoạt động khai thác đảm bảo theo quy định. Phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng huyện đã bố trí 18 hộ vào khu sản xuất đá trang trí Hòa Sơn. Tổ chức các đợt ra quân, duy trì thường xuyên phong trào ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp hưởng ứng các ngày lễ tết. Tổ chức được 40 đợt ra quân tập trung với tổng số người tham gia hơn 9.000 lượt người, huyện hỗ trợ 9 triệu đồng xây dựng 03 hầm bioga cho 03 hộ chăn nuôi; xây dựng 03 tuyến mương thoát nước khu dân cư tại thôn Đại La và thôn An Ngãi Đông, tổng chiều dài 320m, tổng kinh phí đầu tư 820 triệu đồng.
Trên địa bàn xã được thành phố công bố quy hoạch 31 dự án; trong đó đã và đang triển khai thi công 14 dự án, còn lại 17 dự án chưa triển khai thi công làm ảnh hưởng rất lớn đến quản lý quy hoạch. UBND xã tăng cường công tác quản lý xây dựng trong vùng dự án, lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, từ đầu năm đến nay công tác quản lý đất đai, xây dựng được đảm bảo.
 
5. Thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Nhiệm vụ 1. Củng cố, kiện toàn hợp tác xã đá trang trí Hòa Sơn. Vận động các hộ sản xuất đá chẻ vào khu sản xuất tập trung đá trang trí Hòa Sơn.
Ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng phương án củng cố, kiện toàn lại HTX đá trang trí Hòa Sơn, đến nay đã tổ chức họp củng cố; đã vận động đưa 18 hộ sản xuất đá vào khu sản xuất tập trung đá trang trí Hòa Sơn.
Nhiệm vụ 2. Phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư đường ĐH2 đúng tiến độ đề ra và quản lý tốt tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã.
Phối hợp với trung tâm khai thác quỹ đất và giải tỏa đền bù số 03 thành phố Đà Nẵng đã kiểm định và chi trả tiền cho một số hộ dọc theo tuyến đường ĐH2. Tổ chức kiểm tra thường xuyên các mỏ khai thác khoán sản trên địa bàn xã, qua kiểm tra các mỏ hoạt động đúng theo quy định của thành phố cấp phép.
Nhiệm vụ 3.  Thành lập tổ quản lý, xử lý thu gom rác thải tận nhà tại địa bàn 5 thôn cụm 1; đảm bảo vệ sinh môi trường, kịp thời xử lý các điểm nóng về môi trường.
Ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch về quản lý bảo vệ môi trường, thành lập tổ thu gom rác thải tại các thôn cụm I (Thôn An Ngãi Đông, An Ngãi Tây 1,2,3 và Tùng Sơn) và thành lập các câu lạc bộ xử lý môi trường trên địa bàn xã, do vậy từ đầu năm đến nay chưa xảy ra điểm nóng về môi trường.
  1. Triển khai thực hiện chủ đề năm của huyện:
Nông nghiệp: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm về nông nghiệp; sản xuất cây lúa 190 ha cả 02 vụ (Đông Xuân và Hè Thu, sản xuất hoa màu đảm bảo lịch thời vụ và cho năng suất cao; triển khai xây dựng 04 vườn kiểu mẫu, 17 vườn kinh tế trên địa bàn 10 thôn, 02 mô hình nuôi dê lai, bồ câu tại thôn An Ngãi Đông, cải tạo ao nuôi cá nước ngọt tại thôn An Ngãi Tây 2: 2,4 ha, trồng ổi tại thôn Hoa Khê.
Kết quả thực hiện “kỷ cương hành chính: UBND xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức về việc chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, thái độ tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân. Triển khai quyết định của UBND xã về ban hành quy tắc ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp xã Hòa Sơn.
Công tác cải cách hành chính được tiếp tục đẩy mạnh, trong năm 2018 đến nay đã tiếp nhận giải quyết 12.154  hồ sơ, giải quyết sớm hẹn 3.466 hồ sơ, đúng hẹn 8.688 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn. Triển khai mô hình cải cách hành chính thực hiện nội dung “05 không, 04 biết”; thực hiện theo chủ trương của UBND thành phố về việc trả hồ sơ cho công dân tại nhà 283 trường hợp, gồm trao giấy khai sinh, đăng ký thường trú và thẻ bảo hiểm y tế tại nhà và 42 trường hợp đăng kí khai tử kết hợp xóa đăng ký thường trú.
  Kết quả thực hiện đẩy mạnh thu hút đầu tư : Ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch đẩy mạnh thu hút đầu tư; vận động được 18 hộ sản xuất đá chẽ vào khu tập trung sản xuất đá trang trí Hòa Sơn, phối hợp với các ngành ở huyện tiếp tục đầu tư mở rộng khu sản xuất đá trang trí Hòa Sơn giai đoạn 2 và củng cố lại HTX đá tráng trí Hòa Sơn; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vào đầu tư kinh doanh trên địa bàn xã.
  7. Triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình thành phố “4 an” (An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội)
 Về an ninh trật tự: Thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra; tổ chức kiểm tra các dịch vụ kinh doanh karaoke, quán intenet trên địa bàn nhờ đó mà tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định. 
Về lĩnh vực an toàn giao thông: Thường xuyên tổ chức lực lượng ra quân tuần tra an toàn giao thông trên địa bàn; xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, phối hợp với UBMT xã tuyên truyền luật an toàn giao thông trên địa bán 10 thôn. 
Về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm: Triển khai cho các hộ kinh doanh tại chợ ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng rau, củ, quả, thịt, cá, tôm, mực…đã ký được 72/75 hộ. Trung tâm y tế huyện tổ chức khám sức khỏe cho các hộ sản xuất rượu thủ công và các hộ kinh doanh bún, mỳ. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức tập huấn phổ biến quy định  về an toàn thực phẩm trong chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản: Sản xuất đậu khuôn, nem chả, rang xay cà phê. Tổ chức kiểm tra giết mổ trên địa bàn xã, qua kiểm tra đã phát hiện 03 cơ sở giết mổ không đúng quy định, lập biên bản, xử phạt hành chính 22 triệu đồng, đồng thời yều cầu các cơ sở giết mổ chuyển về lò giết mổ tập trung Đà Sơn, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.
Về lĩnh vực an sinh xã hội: Đã được UBND xã và các ban ngành, đoàn thể ở xã triển khai đồng bộ, hỗ trợ kinh phí, sinh kế cho các gia đình khó khăn và hộ nghèo vượt lên thoát nghèo bền vững (2).
 
          III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ XÃ HỘI
1. Giáo dục : Quy mô trường lớp và trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư ở các bậc học, chất lượng giáo dục có sự chuyển biến rõ rệt ở các cấp học, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng cao, tỷ lệ học sinh trung bình ngày càng giảm, đặc biệt không có học sinh bỏ học: Năm học 2018-2019 toàn xã có 3123 em, trong đó mầm non có 590 em, tiểu học có 1498 em, trung học cơ sở có 1035 em; UBND xã đã phối hợp tổ chức gặp mặt 33 em học sinh thi đỗ đại học chính quy.
2.  Y tế, gia đình và trẻ em: Năm 2018 đã có 8125 lượt người đến khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh. Năm 2018, trên địa bàn xã đã xảy ra 39 ca dịch tay chân miệng, 73 ca sốt xuất huyết, 05 ổ dịch trên địa bàn xã. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên ở các chợ, các dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã, kịp thời xử lý vệ sinh môi trường ở các khu công cộng. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc.
3. Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình
Tổng các biện pháp tránh thai: Hoàn thành 100%. Trong đó: vòng 125/125, đạt tỷ lệ 100%; triệt sản 3/3 đạt tỷ lệ 100%; bao cao su 385/385, đạt tỷ lệ 100%, tiêm 15/15 đạt tỷ lệ 100%, cấy 6/6 đạt tỷ lệ 100%; sinh con thứ 3+:  13 ca.
4. Lao động thương binh và xã hội
Tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, xã hội, hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất. Triển khai tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức

 
 
 
 

(2). Đoàn thanh niên xã đã hỗ trợ cho 1 xe nước mía; 100 con gà cho hộ nghèo; Tổ chức Trẻ em Việt Nam (COV) hỗ trợ cho 33 phụ nữ là chủ hộ thuộc hộ nghèo, mỗi hộ là 3 triệu đồng để phát triển sinh kế. Tổng giá trị: 99 triệu; Hội Từ Thiện xã Hòa Sơn hỗ trợ 60 suất quà cho hộ nghèo. Trị giá 500.000 đ/ suất. Tổng giá trị 30 triệu đồng. Hội từ thiện hỗ trợ 2 máy may cho hộ nghèo và 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo. Hội Chữ thập đỏ Huyện Hòa Vang hỗ trợ 175 xuất quà cho hộ nghèo, trẻ em hộ nghèo, trị giá mỗi xuất 1.500.000 - 3.000.000 đồng. Điện lực Cẩm Lệ hỗ trợ 15 suất quà cho hộ nghèo mỗi suất 300.000 đ. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. UBND xã đã kêu gọi “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Trong năm 2018 có 100 địa chỉ được giúp đỡ, chủ yếu là hộ nghèo, hộ già yếu, hộ neo đơn….với mỗi tháng từ 200,000 đến 300,000 đ/ tháng. Đồng thời kêu gọi cán bộ cơ quan, các giáo viên, các chi bộ….tiến hành nuôi heo đất. Số tiền quyên góp từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2018 là 47.500.000 đ. Số tiền trên được sử dụng để hỗ trợ sữa nhà, trao sinh kế, trợ giúp khó khăn đột xuất cho hộ nghèo. Cụ thể trao sinh kế gà cho 7 hộ và 1 hộ mua xe máy củ với tổng số tiền là 25 triệu. Chùa Pháp Hoa Sơn hỗ trợ kinh phí 50 triệu để xây mới nhà ở cho hộ Lê Thị Thời ở Xuân Phú; Mặt trận thành phố hỗ trợ sữa chữa nhà cho hộ Phan Thị Xuân thôn An Ngãi Đông và hộ Nguyễn Thị Nhành thôn An Ngãi Tây 3. Kinh phí 20 tr/nhà. Đoàn Khối Doanh nghiệp TPĐN hỗ trợ 20 triệu sữa chữa nhà cho bà Lê Thị Ngọc Thoại thôn An Ngãi Đông. Hội đồng hương huyện Hòa Vang hỗ trợ 100 triệu xây mới nhà ở cho bà Lê Thị Kim Chính thôn An Ngãi tây 2 và bà Lê Thị Mỹ Diệu thôn Xuân Phú. Đài truyền hình VTV8 hỗ trợ 20 triệu cho hộ nghèo Trần Lợi thôn An Ngãi Tây 3. Hội LHPN huyện Hòa Vang hỗ trợ 50 con gà cho hộ Phan Lê Nguyễn Thiên thôn Tùng sơn. UBMT huyện hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ nghèo với số tiền 1 triệu/hộ. Cấp phát tiền điện cho hộ nghèo năm 2018, mỗi hộ 49.000 đ/ tháng. Đồng thời vận động hộ nghèo vay vốn ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
thăm viếng các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách nhân dịp các ngày lễ, tết. Phối hợp với phòng LĐTBXH huyện tiến hành sửa chữa 14 nhà chính sách và tặng 14 tivi cho gia đình chính sách.
5. Công tác giảm nghèo
Tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã 352 hộ nghèo, trong đó có 159 hộ nghèo còn sức lao động. UBND và UBMT xã đã tổ chức đối thoại với 140 hộ nghèo còn sức lao động, nhằm nắm bắt nhu cầu sinh kế của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ; Đến cuối
 
năm 2018 đã thoát hết 159 hộ nghèo còn sức lao động. Đồng thời vận động hộ nghèo vay vốn ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Vận động lao động tham gia học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề tại Đà Nẵng; tham gia các lớp tập huấn về kỷ thuật trồng trọt, chăn nuôi tại xã. Vận động 3 đối tượng nông dân đi tham gia lao động Hàn Quốc trong năm 2018. Các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ xây mới 3 nhà, tổng kinh phí 150 triệu đồng; sửa chữa 3 nhà, kinh phí 60 triệu đồng. Tổ chức điều tra hộ thu nhập thấp theo phương pháp đa chiều có 691 hộ/3670 hộ, chiếm 18,8%.
6. Văn hóa thông tin - đài truyền thanh
Trang trí tuyên truyền cổ động trực quan Chào mừng 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn niềm nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), Quốc tế lao động 1/5 và ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3. Trang trí tại cơ quan UBND xã, Trung TTVHTT xã, các trục đường chính trên địa bàn xã. Ngoài ra phối hợp Hội Nông dân xã trang trí tuyên truyền Chào mừng Đại hội đại biểu hội Nông dân xã Hòa Sơn lần thứ XII, Đại hội mặt trận. Tham gia các môn thi đấu các hoạt động Đại hội thể dục thể thao huyện.
7. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo
Từ đầu năm đến nay tiếp nhận 44 đơn. Nội dung đơn chủ yếu là kiến nghị về tranh chấp đất đai 41 đơn, 03 đơn về môi trường. Đã tổ chức giải quyết hòa giải 40 đơn “ 32 đơn hòa giải thành, 08 đơn hòa giải không thành”, còn 04 đơn đang thụ lý giải quyết. 
IV. QUỐC PHÒNG-AN NINH
1. Quốc phòng
 Giao quân năm 2018: Thực hiện NVQS 15 thanh niên; thực hiện NVCA 01 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu Huyện giao; Tổ chức đăng ký tuổi 17 năm 2018: 86/86 thanh niên đạt 100%, tổ chức đón tiếp 13 thanh niên xuất ngũ về địa phương và đăng ký vào QNDB để quản lý.
Tổ chức xét duyệt và kết nạp 32 đồng chí dân quân mới, tổ chức huân luyện LLDQ năm thứ nhất do Huyện tổ chức quân số tham gia 32/32 đạt 100% kết quả đạt khá, Tổ chức huấn luyện LLDQ năm 2,3,4 năm 2018 quân số 72 đ/c kết quả đạt khá; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống LLDQTV 28/3; bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng đoàn viên thanh niên trong độ tuổi NVQS có 115 thanh niên tham gia. Phối hợp các ngành đoàn thể của xã tổng kết công tác phối hợp giữa Ban CHQS xã với các đoàn thể chính trị xã hội năm 2017 và đề ra phương hướng năm 2018 đúng kế họach có chất lượng.
Duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ bảo vệ cơ quan, bảo vệ các ngày lễ và trực tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND TP Đà Nẵng, trực tăng cường bảo vệ bắn pháo hoa Quốc tế. Hằng tháng Ban CHQS, Ban công an xã xây dựng kế hoạch tổ chức LL DQTT, DPCĐ tổ chức tuần tra phối hợp trên địa bàn xã. Qua đó đã phát hiện và kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.
 2. Trật tự an toàn xã hội
Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã xảy ra: 13 vụ; gồm: 40 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 3 vụ, 03 đối tượng.
Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn xã đã xảy ra 15 vụ va chạm và tai nạn, trong đó  02 vụ tại nạn (làm 02 người chết tại chỗ, người chết ngoài địa phương).
Triển khai kế hoạch phối hợp với đội quản lý hành chính công an huyện và Đồn Công an bắc Hòa Vang kiểm tra: 12 lượt(3).
Tham mưu cho UBND xã tổ chức lễ ký kết phối hợp giải quyết an ninh trật tự địa bàn vùng giáp ranh giữa các xã thuộc huyện Hòa Vang và phường thuộc quân Liên Chiểu. Thường xuyên phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức tuần tra theo quyết định 8394 của UBND thành phố Đà Nẵng.
V. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG
Nhìn chung trong năm 2018 xã Hòa Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế-  
xã hội, quốc phòng an ninh đạt được một số kết quả là nhờ sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành đoàn thể ở huyện; sự Lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND, sự phối hợp của UBMT và các đoàn thể từ xã đến thôn, sự đồng thuận của nhân dân. Song bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại khó khăn đó là:
Về sản xuất nông nghiệp, thời tiết diễn biến bất thường giữa vụ Đông Xuân có mưa lớn làm ảnh hưởng đến năng suất sản xuất cây lạc. 
Ngành chăn nuôi giá con giống đầu vào tăng cao, giá bán ra thị trường bấp bênh, dịch bệnh luôn tiềm ẩn.
Do địa bàn rộng nên công tác quản lý qui hoạch trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn, do nhiều dự án đã công bố qui hoạch nhưng chưa triển khai, các chủ đầu tư chưa phối hợp với địa phương để quản lý qui hoạch dự án.
 
 PHẦN THỨ HAI
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2019
 
 I. CÁC CHỈ TIÊU KT-XH, QP-AN CHỦ YẾU NĂM 2019
 
 
1. Tổng GTSX ướt thực hiện 710,890 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2018
 Giá trị thương mại dịch vụ ướt thực hiện 339,890 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2018.
Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ướt thực hiện 297 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2018.
Giá trị sản xuất Nông lâm thủy sản ướt thực hiện 74 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực qui thóc đạt 1.157,8tấn
2. Các khoản thu ngân sách trên địa bàn năm 2019: 1.792.000.000 đồng; vận động thu các quỹ 213.051.000 đồng. Tổng chi ngân sách năm 2019: 12.594.650.000 đồng. 
3. Giảm 25-30% hộ nghèo theo tiêu chí mới, giai đoạn 2019-2023.
4. Giải quyết việc làm cho 350 lao động, đào tạo nghề 290 người.
 
(3)“Qua kiểm tra phát hiện 09 trường hợp vi phạm về không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú: nhắc nhở: 06 trường hợp; phạt tiền 3 trường hợp; 600.000đ nộp vào ngân sách Nhà Nước”
 
5. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+ là 0,22%; giảm tỷ suất sinh 0,2‰.  
6. Hoàn thành công tác giao quân năm 2019
7. Tiếp tục thực hiện nâng cao 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đầu tư xây dựng và hoàn thành 02 thôn kiểu mẫu nông thôn mới (Thôn An Ngãi Đông, thôn Đại La).
          II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN NĂM 2019
1. Sản xuất nông nghiệp:
Tập trung triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019 diện tích đảm bảo  đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống để đạt năng suất cao.
Về chăn nuôi: Phối hợp với trạm thú y tiêm phòng gia súc, gia cầm, ngăn ngừa dịch bệnh không để xảy ra, vận động nhân dân phòng là chính.
Triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCC rừng.
Triển khai công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.
2. Xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả mô hình “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới”
Tiếp tục triển khai đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; huy động nội lực, phát huy ngoại lực nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và những tiêu chí chưa bền vững, nhất là các tiêu chí hộ nghèo, môi trường, thu nhập đảm bảo theo quy định của Thủ tướng chính phủ về bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016. Đẩy mạnh thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Triển khai nhân rộng mô hình Thôn kiểu mẫu nông thôn mới theo hướng chất lượng, hiệu quả; Tiếp tục triển khai hiệu quả các nguồn vốn Chương trình MTQG Nông thôn mới, vốn sự nghiệp nông thôn mới 2019, các nguồn hỗ trợ đầu tư nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới, tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, phát triển sản xuất...
3. Thực hiện các giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh đô thị
Tập trung phối hợp triển khai Đề án “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại văn minh”. Phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng huyện đầu tư giai đoạn 03 để sắp xếp bố trí đưa các hộ sản xuất đá chẻ vào hoạt động khu sản xuất đá trang trí Hòa Sơn. Tiếp tục phối hợp triển khai kế hoạch “Phát triển doanh nghiệp huyện Hòa Vang đến năm 2020”, tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn nhất là những ngành có lợi thế như: sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, hàng gỗ, sửa chữa cơ khí, gia công inox..., Đẩy mạnh thu hút đầu tư, mời gọi đầu tư, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao. Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường sản xuất.
4. Về xây dựng cơ bản: Tranh thủ các nguồn vốn của cấp trên và vận động nhân dân xây dựng cơ bản các hạng mục đầu tư trên địa bàn xã năm 2019. (Có danh mục kèm theo)
 5. Về nguồn thu ngân sách:
Tăng cường công tác thu ngân sách, đảm bảo thu vượt mức các chỉ tiêu huyện giao đến 30/10/2019 hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, riêng chỉ tiêu thuế CTNNQD phấn đấu đến 20/11/2019 hoàn thành 100%, tăng cường công tác thu nợ đọng thuế, thực hiện thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách, thực hiện tốt luật thuế thu nhập cá nhân; luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm tốt công tác quản lý ngân sách, tiếp tục thực hiện tăng thu và tiết kiệm chi.
6. Văn hoá xã hội:
Giáo dục: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2018-2019. Triển khai liên kết đào tạo trong lĩnh vực giáo dục. Thực hiện quản lý các trường học đúng phân cấp quản lý, tăng cường quản lý dạy thêm học thêm, thu phí ở các trường.  
Về y tế: Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống các dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.
Về lao động thương binh và xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo các đối tượng chính sách, xã hội, triển khai nhiều giải pháp tích cực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về xoá nhà tạm, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.
Giảm nghèo: Trên cơ sở danh sách hộ nghèo được phê duyệt áp dụng cho giai đoạn mới 2019-2023. Năm 2019 phấn đấu giảm 25-30% số hộ nghèo còn sức lao động áp dụng cho giai đoạn mới
Tiếp tục thực hiện chỉ thị 24, 25 của thành uỷ Đà Nẵng; về  giúp đỡ các gia đình đặc biệt khó khăn, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp (nếu có), ngăn ngừa quản lý giáo dục cảm hoá thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn và phòng chống bạo lực gia đình.
Tiếp tục triển khai thực hiện 04 an của thành phố “An ninh trật tự - An toàn giao thông - An toàn vệ sinh thực phẩm và An sinh xã hội”
Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”; thực hiện tốt các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
Thực hiện tốt công tác truyền thông dân số kế hoạch hoá gia đình năm 2019 và tổng điều tra dân số & nhà ở trên địa bàn xã Hoà Sơn.
Về công tác cải cách hành chính: Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế mô hình một cửa xã điện tử, thực hiện tốt công tác tiếp dân; tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 29 của thành ủy Đà Nẵng và chị thỉ 03 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh.
Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để  xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp, đông người.
Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
            7. Quốc phòng- An ninh:
Chuẩn bị các điều kiện công tác tuyển quân năm 2019.
Tăng cường công tác trực tuần tra đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao hiệu quả công tác ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tăng cường hoạt động tuần tra ban  đêm theo quyết định 8394 của UBND thành phố Đà Nẵng, không để xảy ra tụ điểm nóng, phức tạp về ANCT,TTATXH  thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 32 của Chính phủ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Xây dựng công an xã vững mạnh.
8. Thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Nhiệm vụ 1. Thành lập ban quản lý và điều hành khu sản xuất tập trung đá trang trí Hoà Sơn và tiếp tục vận động các hộ sản xuất đá chẻ vào khu sản xuất đá chẻ tập trung giai đoạn 3.
Nhiệm vụ 2.  Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư đường ĐH2, đường tránh Hầm Hải Vân mở rộng đúng tiến độ đề ra.
Nhiệm vụ 3. Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng 01 thôn điểm ứng dụng công nghệ thông tin nông thôn mới kiểu mẫu.
  
 Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 xã Hòa Sơn.

 

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO VÀ LỊCH CÔNG TÁC

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 1190

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21802

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1806239


Nông thôn mới Hòa Sơn

CHỦ ĐỀ NĂM

Thực hiện chỉ thị 29

NGƯỜI PHÁT NGÔN UBND XÃ HÒA SƠN

Uỷ ban nhân dân xã Hòa Sơn
Địa chỉ: Đường DT602, An Ngãi Tây 1, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.842163