03:31 EST Chủ nhật, 20/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » DANH MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018

Thứ tư - 27/06/2018 23:16
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ HÒA SƠN Độc lập-Tự do –Hạnh phúc Số: 05 /NQ-HĐND Hòa Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2018
 NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội,
Quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018
 
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA SƠN
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 06
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
 
Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND xã và ý kiến của các vị đại biểu HĐND xã,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
          Điều 1. HĐND xã thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng cuối năm 2018 được nêu trong báo cáo UBND xã, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:
 
1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2018
Xã Hòa Sơn thực hiện kế hoạch năm 2018 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu, vật tư nông nghiệp tăng đã tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các đoàn thể từ xã đến thôn tăng cường phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Một số lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá như: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thương mại dịch vụ, các lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được quan tâm chăm lo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức thành công diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
2. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
a) Mục tiêu tổng quát
Phấn đấu tăng trưởng kinh tế, tập trung thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất như nuôi cá nước ngọt tại thôn An Ngãi Tây 2, An Ngãi Tây 3; tập trung củng cố HTX đá trang trí Hòa Sơn và hướng dẫn các hộ đã vào sản xuất khu tập trung đá trang trí Hòa Sơn sản xuất có hiệu quả và đảm bảo môi trường; phát triển kinh tế vườn hộ gia đình; tập trung triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và xây dựng các thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý môi trường; quản lý điều hành thu chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt mục tiêu giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, bảo đảm an sinh xã hội. Duy trì và đẩy mạnh thực hiện các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”. Thực hiện có hiệu quả chủ đề của huyện “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư”; Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
b) Một số chỉ tiêu chủ yếu
- Tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2018.
Chăm sóc tốt vụ sản xuất hè thu; phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão. Tiếp tục hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản của thành phố, UBND huyện và các tổ chức đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi của xã trong năm 2018. Tập trung thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh và khai thác tất cả các nguồn thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đến ngày 25 tháng 11 năm 2018 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Tiếp tục triển khai, thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với huyện.
-Tiếp tục mở rộng xây dựng lồng chợ An Ngãi Đông từ nguồn vốn huy động của các hộ tiểu thương buôn bán tại chợ.
-Tổ chức có hiệu quả những hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ. Phối hợp lồng ghép các nguồn vốn của các tổ chức, quỹ vì người nghèo của địa phương để tiếp tục thực hiện chương trình xóa nhà tạm phát sinh nếu có; theo dõi hướng dẫn cách làm ăn cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo năm 2018. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24, chỉ thị 25 của Thành ủy Đà Nẵng, thực hiện chủ đề năm của huyện “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư”, thực hiện chương trình thành phố 04 an. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai hoàn thành các chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, quản lý tốt các đối tượng có tiền án tiền sự, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân ngăn ngừa,  phòng chống ma túy, mại dâm và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tội phạm.
- Thực hiện có hiệu quả mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông” trong việc giải quyết hồ sơ cho công dân. Đổi mới phương thức, tác phong, lề lối làm việc của tổ một cửa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan Nhà nước.
- Tiếp tục thực hiện chỉ thị 29 của thành ủy Đà Nẵng và chỉ thị 03 của UBND thành phố về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng;
 3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
a) Ủy ban nhân dân xã theo dõi thường xuyên, chặt chẽ, nâng cao chất lượng dự báo, điều hành để chủ động quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kịp thời những chủ trương và biện pháp phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội ở địa phương.
b) Tập trung phát triển mạnh về thương mại dịch vụ, quản lý và khai thác các chợ An Ngãi Đông, chợ Hòa Sơn có hiệu quả; đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với ngành cấp trên triển khai các chương trình bình ổn giá, dự trữ hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân vào các dịp lễ, tết, thiên tai, lũ lụt.
c) Tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất nông-lâm, thủy sản vụ hè thu và chuẩn bị mọi điều kiện để sản xuất vụ Đông xuân (2018-2019). Chú trọng công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai; chỉ đạo lịch thời vụ, chuyển đổi, phát triển một số cây trồng mới đạt hiệu quả kinh tế. Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và quản lý hoạt động giết mổ. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Tiếp tục duy trì nâng cao và giữ vững 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng các thôn kiểu mẫu nông thôn mới.
d) Tổ chức điều hành ngân sách chặt chẽ, đảm bảo cân đối ngân sách linh hoạt theo tiến độ thu chi ngân sách. Tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Thực hiện tiết kiệm chi, chống lãng phí, chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
đ) Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao nhân các ngày lễ và các sự kiện lớn. Tăng cường quản lý các hoạt động dịch vụ internet, game online.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá và đảm bảo định mức giáo viên/lớp của các cấp học. Tăng cường kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân (90-95%).  Tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
 
Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “ Có việc làm”, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đề án dạy nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ phát triển các mô hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chổ.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đảm bảo thực hiện mục tiêu “Không có hộ đặc biệt nghèo” “không có người lang thang xin ăn”.  Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tập trung thực hiện mục tiêu “không có người nghiện ma túy trong cộng đồng”.Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Thực hiện có hiệu quả đề án “xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”. Tăng cường hoạt động giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.
e) Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt “ Đề án đổi mới công tác tiếp công dân”; hòa giải có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo. Tăng cường quản lý, kiểm tra công tác thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. 
 g)Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị.   Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến về phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị, xã hội. Tổ chức đấu tranh hiệu quả với các hoạt động lợi dụng khiếu kiện làm ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.
Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, chống người thi hành công vụ, sử dụng “ vũ khí nóng” gây án, giết người, cướp tài sản, cướp giật, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm ma túy; các băng, nhóm lưu manh, côn đồ hoạt động bao kê, đòi nợ thuê dẫn đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản…Thường xuyên tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm và kiềm chế tai nạn giao thông.
Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực sau 5 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân nhân dân xã thông qua và biểu quyết.
          Điều 3. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân xã, các ngành với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết của HĐND xã.
Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết này.
Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác tham gia, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND xã.
Hội đồng nhân dân xã kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ từ xã đến thôn của xã Hòa Sơn phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm 2018.
          Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 06, ngày 26 tháng 6 năm 2018 thông qua tại kỳ họp./.
 
 Nơi nhận:                                                             
-HĐND, UBND huyện Hòa Vang(B/c);                                         CHỦ TỊCH
- Phòng NV huyện Hòa Vang (B/C);   
- Phòng Tư pháp;                                
- Ban TV-ĐU xã;
- TT-UBND xã;
- UBMT, các thành viên mặt trận xã;                                        (Đã ký)
- Ban ngành ở xã;
- Các vị Đại biểu HĐND xã;                                                    Trần Vĩnh An
- Trưởng thôn, trưởng BCTMT thôn;
- Lưu: VT,HSHĐND.
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Văn Y

Nguồn tin: Văn Yn Y

Từ khóa: danh mục, tiếp cận

Những tin mới hơn

 

THÔNG BÁO VÀ LỊCH CÔNG TÁC

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 1109

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21721

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1806158


Nông thôn mới Hòa Sơn

CHỦ ĐỀ NĂM

Thực hiện chỉ thị 29

NGƯỜI PHÁT NGÔN UBND XÃ HÒA SƠN

Uỷ ban nhân dân xã Hòa Sơn
Địa chỉ: Đường DT602, An Ngãi Tây 1, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.842163